23 juni 2016. een zomeravond die in zuidoost-Brabant met gitzwarte inkt in de lokale geschiedenisboeken terecht zal komen.

Minimaal 1 miljard euro schade als gevolg van een storm die zijn weerga niet kent. en, voor de Nederlandse zonne-energiesector is het de eerste keer dat men op grote schaal in aanraking komt met hagelschade aan zonnepanelen.

Voor de schade die werd aangericht door de hagelbuien – met valwinden waarbij hagelstenen vielen ter grootte van tennisballen – is door de verzekeraars al ruim een half miljard euro uitgekeerd. Tal van verzekeraars keren echter om uiteenlopende redenen in een groot aantal gevallen niet uit.

Specifieke zonne-energiesysteem verzekering

PV Care wijst zijn klanten erop dat zij het beste een specifieke zonne-energiesysteem verzekering kunnen afsluiten, PV Care werkt hiervoor samen met het hierin gespecialiseerde verzekeringsbedrijf Solarif uit Nederland. Zij hebben een specifieke zonnepanelen verzekering waarvan er inmiddels vele duizenden zijn afgesloten. Groot voordeel is dat bij dergelijke verzekeringen alles inbegrepen is, ook het opbrengstverlies tot de kapotte zonnepanelen zijn vervangen. Dat is bij een huis-tuin-en-keukenverzekeraar niet het geval.’

Helaas stellen wij vast dat veel klanten echter het risico nemen om niet te verzekeren, of worden door hun eigen verzekeraar over de streep getrokken om toch bij hen de installatie te verzekeren, met alle gevolgen van dien. ‘Een groot voordeel met het oog op de toekomst is dat wij vanaf nu een voorbeeld hebben van de negatieve aspecten van die keuze. En een gewaarschuwd mens telt voor twee... Als je een auto koopt, koop je die toch ook niet zonder verzekering? En je sluit er toch een specieke autoverzekering voor af; waarom zou je dat dan voor zonnepanelen niet doen?

Nieuws


PV Care heeft een inspectie uitgevoerd van een PV systeem bij een agrarisch bedrijf met een schuindak opstelling (damwandprofiel). We hebben vastgesteld dat de strengen in de omvormer niet genummerd of gelabeld waren, net zomin als de strengen vanaf de dak doorvoer buiten op het dak.

Lees meer...