De Nederlandse zonnestroomsector worstelt al jaren met enerzijds het vooroordeel dat zonnestroom in Nederland slechts een druppel op een gloeiende plaat is en anderzijds dat de sector zijn cijfers maar niet op orde krijgt (o.a. het geïnstalleerd vermogen in Nederland). Met het Nationaal Solar Trendrapport 2018 zijn beide punten voor een groot gedeelte opgelost.

 

Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zonnestroomsector in 2017 groeide tot 9.009 banen, circa 3 miljard euro aan omzet behaalde, en maar liefst 853 MWp aan nieuw zonnestroomvermogen installeerde. Dit betekent dat in één jaar tijd meer dan 2,4 PJ aan zonnestroom aan het Nederlandse energiesysteem is toegevoegd, goed voor bijna 2,2% van het totale Nederlandse stroomverbruik. En dan te bedenken dat deze sector pas sinds 2012 echt aan het groeien is. Is het dan onrealistisch te denken dat in 2020 jaarlijks in Nederland 2 GWp zal worden geïnstalleerd en vanaf 2028 jaarlijks zelfs 5 GWp?

 

Om te bepalen of dergelijke groeicijfers wel realistisch zijn, is dit jaar door de TKI Urban Energy, samen met het Nationaal Solar trendrapport, een nieuwe potentieelstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat er in Nederland meer dan 500 GWp aan zonnestroomvermogen geïnstalleerd kan worden. Als de volledige 5.500 vierkante kilometer in Nederland die geschikt is voor het opwekken van zonnestroom benut wordt, kan daarop in theorie meer dan driekwart van het finale energieverbruik met zonne-energie worden opgewekt. Dat betekent dat zonne-energie in 2050 de belangrijkste energiebron van Nederland kan zijn!

  

Het Nationaal Solar Trendrapport 2018, een publicatie van Good!/ Solar Solutions, is op 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Apeldoorn. Het volledige Nationaal Solar Trendrapport 2018 is hier gratis te downloaden.  http://www.solarsolutions.nl/download/

 Zonnepanelen-installateurs onvoldoende op hoogte van NEN1010, roep om APK- en opleverkeuring

Installateurs van PV-systemen lijken onvoldoende op de hoogte van de voorschriften van de NEN1010. Het devies van marktexperts? Roep een opleverkeuring voor PV-systemen in het leven aangevuld met een periodieke inspectie van de PV-systemen.

23 juni 2016. een zomeravond die in zuidoost-Brabant met gitzwarte inkt in de lokale geschiedenisboeken terecht zal komen.

Onderzoek wijst uit dat na tien tot twintig jaar gebrek aan overheidstoezicht op de veiligheid van nieuwe en bestaande installaties, deze steeds meer gebreken beginnen te vertonen. Dat leidt niet alleen tot installatie-uitval, maar kan ook nog eens reëel gevaar opleveren.

Nieuws


PV Care heeft een inspectie uitgevoerd van een PV systeem bij een agrarisch bedrijf met een schuindak opstelling (damwandprofiel). We hebben vastgesteld dat de strengen in de omvormer niet genummerd of gelabeld waren, net zomin als de strengen vanaf de dak doorvoer buiten op het dak.

Lees meer...