Steeds meer woningcorporaties verduurzamen hun huizen met de STEP-regeling. Ze geven hiermee een boost aan de landelijke doelstellingen en sectordoelstellingen voor energiebesparing.

 

Wanneer deze verduurzaming is gerealiseerd met zonnepanelen, wilt u als eigenaar, als ook de bewoner graag weten of de installatie goed werkt. immers met de opgewekte zonne-energie wordt de investering en de extra huisvestingskosten van de huurder terugverdiend.

 

Daarom is onderhoud noodzakelijk. Het geeft inzicht in het functioneren van de diverse onderdelen van uw installatie. Het onderhoud zorgt voor een optimale energieproductie en zorgt dat uw aanspraak op fabrieksgarantie blijft bestaan. Alle fabrikanten eisen namelijk aantoonbaar onderhoud, anders vervalt deze fabrieksgarantie.

Kortom, onderhoud plaveit de weg naar uw geprognotiseerde rendement.

 

Voor het zorgeloos gebruik van uw PV-installatie biedt PV Care een serviceabonnement, dat kan bestaan uit o.a.:

 

  • Telefonische servicedesk voor hulp en interventies;
  • Storingsservice;
  • Garantie verzekering van de installatie;
  • Monitoring van de productie en technische status van de installatie;
  • Infrarood inspecties van de installatie;
  • Reiniging van de zonnepanelen;
  • Periodieke inspectie conform de richtlijnen van NEN 1010 van de installatie.

Nieuws


PV Care heeft een inspectie uitgevoerd van een PV systeem bij een agrarisch bedrijf met een schuindak opstelling (damwandprofiel). We hebben vastgesteld dat de strengen in de omvormer niet genummerd of gelabeld waren, net zomin als de strengen vanaf de dak doorvoer buiten op het dak.

Lees meer...